Gembawalk

Het woord "Gemba" komt uit het Japans en betekent zoiets als "de eigenlijke plaats" = "de plaats van handeling".

Op de scène

Bij de Gembawalk-methode gaat het om een authentiek inzicht in de bedrijfspraktijk ter plaatse, d.w.z. direct in het bedrijf, in de fabriek of in de dochteronderneming.

Processen worden geanalyseerd, problemen gedefinieerd en zwakke punten geïdentificeerd.

De Gembawalk wordt uitgevoerd in samenwerking binnen het team. Een belangrijk deel is de directe, ongefilterde uitwisseling met het personeel.

Mogelijke onderwerpen die in het middelpunt zouden kunnen staan:

  • Productie/productiviteit
  • Klantenservice
  • Kosten
  • Innovatie enz.

Onze diensten:

U wilt uw veiligheids- en verdedigingsstrategie controleren en de noodsituatie niet alleen in theorie, maar ook in reële omstandigheden testen? Schrijf ons een Bericht of bel ons gewoon op: +49 234 9041836-30