Omgaan met kunstmatige intelligentie: kansen en risico's

AI Omgaan met Kunstmatige Intelligentie Chatgpt Beleid

In het huidige digitale tijdperk is kunstmatige intelligentie (KI) alomtegenwoordig. Van gepersonaliseerde aanbevelingen tot autonome voertuigen de baanbrekende technologie heeft het potentieel om veel gebieden van ons leven te verbeteren. Maar hoe gaan we verantwoord om met kunstmatige intelligentie?

Nadat we vorige week schreven over Technische risico's in bedrijven bekijken we in dit blogartikel hoe we omgaan met KI, de kansen en risico's, en de ethische aspecten die ermee gepaard gaan. 

De basis begrijpen

KI verwijst naar systemen die mensachtige intelligentie kunnen vertonen door patronen te herkennen, problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Er zijn verschillende soorten KI, waaronder machinaal leren en diepe neurale netwerken. Basiskennis met betrekking tot deze technologieën stelt ons in staat hun mogelijkheden en beperkingen te zien. GPT (Generatieve Pre-trained Transformer) is b.v. een KI-model dat wordt getraind met behulp van machinaal leren. De training van GPT verloopt in twee hoofdfasen: de pre-training en de fine-tuning. 

GPT wordt getraind door middel van supervised learning, wat betekent dat de voorspellingen van het model worden vergeleken met bekende correcte antwoorden. Het model past zijn interne waardering en parameters aan om zo de nauwkeurigheid van de toekomstige voorspellingen te verbeteren. 

Omgaan met kunstmatige intelligentie

Onze Voordelen

KI biedt tal van voordelen, van verhoogde efficiëntie en productiviteit tot het oplossen van complexe problemen. Door het potentieel van KI te erkennen en te omarmen, kunnen we de toepassingsgebieden ervan uitbreiden en ons aanpassen aan snel veranderende technologieën. Bedrijven kunnen KI bijvoorbeeld gebruiken om data analyses uit te voeren processen te automatiseren en weloverwogen zakelijke beslissingen voor te bereiden. 

De menselijke component

Ondanks de vooruitgang in de wereld van KI is het belangrijk de menselijke component niet te verwaarlozen. KI moet worden gezien als een instrument dat de menselijke creativiteit en besluitvorming ondersteunt. De menselijke factor is cruciaal om de context te begrijpen, ethische overwegingen mee te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen die met behulp van KI worden genomen. 

Verantwoorde ontwikkeling en gebruik

Aangezien KI een enorme impact op de samenleving kan hebben, is een verantwoorde ontwikkeling en toepassing van groot belang. Dit omvat, onder andere, de bescherming van de privacy, het vermijden van discriminatie en vooroordelen in algoritmen, transparantie in KI-besluitvormingsprocessen en het beschermen en beveiligen van intellectuele eigendommen en gevoelige data.

Bedrijven kunnen beter niet wachten tot de overheid richtlijnen en normen vaststelt voor het omgaan met KI. Ze moeten er proactief mee omgaan en intern een KI beleid ontwikkelen en dit in hun processen integreren. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat het zakelijk inzetten van KI-technologieën niet uitgroeit tot een (onbeheersbaar) bedrijfsrisico 

Wilt u meer weten over KI-richtlijnen binnen uw bedrijf of samen met ons een bij u passende standaard ontwikkelen? Neem dan contact met ons op:

Transparantie en doorlopend leren

Aangezien KI-technologieën op grote schaal worden toegepast en voortdurend worden doorontwikkeld, is het belangrijk, om voldoende transparantie met betrekking tot de oorsprong van data, de dataverwerking, de algoritmen en natuurlijk ook gegevensbescherming te garanderen. Door kennis te verwerven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van KI en deel te nemen aan opleidingen en workshops is het voor medewerkers in bedrijven en publieke instellingen maar ook NGO's en non profits mogelijk om op de hoogte te blijven. Door deze kennis en ervaringen te delen, kunnen we samen werken aan een positieve ontwikkeling en de verantwoorde toepassing van KI. 

Risico's bij het inzetten van kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie brengt verschillende risico's met zich mee die gewogen en gestuurd moeten worden. Hier volgen enkele van de belangrijkste risico's en mogelijke maatregelen om ze tegen te gaan:

1. verlies van controle

Een van de grootste zorgen is de mogelijkheid dat KI-systemen "op hol" slaan of onvoorziene acties uitvoeren. Onderzoek naar en ontwikkeling van veiligheidskritische KI die menselijke normen en doelstellingen respecteert, is van cruciaal belang. Er zijn mechanismen nodig om de impact van KI-systemen te monitoren, te controleren en, in geval van twijfel, te stoppen. 

2. baanverlies

De automatisering van arbeidsprocessen door KI kan in bepaalde sectoren tot werkloosheid leiden. Het is belangrijk strategieën te ontwikkelen om de gevolgen voor de werkgelegenheid op te vangen, zoals (om)scholingsprogramma's en het scheppen van nieuwe banen in de ontwikkeling en het onderhoud van AI. 

3. ethiek en verantwoordelijkheid

KI-systemen kunnen vooroordelen versterken of discriminerende beslissingen nemen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat KI-systemen op ethische en verantwoorde wijze worden ontwikkeld en gebruikt. Dit vereist duidelijke richtlijnen en regelgeving voor het gebruik van KI, alsmede transparantie over de besluitvormingsprocessen van KI-systemen. 

4. databescherming en -beveiliging

KI-systemen verwerken vaak grote hoeveelheden gevoelige data. Misbruik of compromittering van deze data kan ernstige gevolgen hebben. Het is van cruciaal belang dat een passend privacybeleid en passende beveiligingsmaatregelen worden toegepast om de privacy en vertrouwelijkheid te waarborgen.

5. vertrouwen en acceptatie

Mensen moeten KI-systemen kunnen vertrouwen om ze met succes te kunnen implementeren en gebruiken. Transparantie, verklaarbaarheid en verantwoordingsplicht zijn belangrijke aspecten om vertrouwen in KI-systemen op te bouwen. Er moeten duidelijke communicatiekanalen en -mechanismen worden gecreëerd zodat gebruikers beslissingen van KI-systemen kunnen begrijpen, aanvechten, bijsturen of corrigeren. Er moet een passend wettelijk en operationeel kader geschapen worden dat de ontwikkeling en het gebruik van KI reguleert en ervoor te zorgt dat aan ethische normen wordt voldaan en de risico's tot een minimum worden beperkt.

Het is belangrijk op te merken dat het sturen van KI-risico's een continu proces is dat ook moet meegroeien met de ontwikkeling van de technologie. Het vereist een gezamenlijke inzet van bedrijven en werknemers om ervoor te zorgen dat KI op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

Als u ondersteuning nodig heeft bij het opstellen van een KI-beleid voor uw bedrijf of als u meer wilt weten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-30.