Bedrijven worden meer risicomijdend

Risicobedrijf Risicopreventie Dr. Johannes Wamser
Met Risk Prevention Systems ondersteunt Dr. Wamser + Batra GmbH zijn klanten bij het beheersen van crises en noodsituaties, zoals pandemieën, corruptie, massale stakingen, natuurrampen, terroristische aanslagen, ontvoeringen, oorlog. Directeur Dr. Johannes Wamser over risico's in de dagelijkse gang van zaken, buiten de gebaande paden denken en een team met in de praktijk ervaren experts.

In welke mate heeft de pandemie Bewustmaking van bedrijven van risico's aangescherpt en zal dit op lange termijn leiden tot meer risicopreventiemaatregelen?

Johannes Wamser: Naar mijn mening is Corona nog lang niet overwonnen en zal het een blijvend effect hebben. Je hoeft alleen maar naar andere landen te kijken om te zien wat daar al gebeurt. Zo verandert bijvoorbeeld de bouwwetgeving met betrekking tot het ontwerp van open kantoorruimten en kantines. EnDe omvang van het risico is sinds de pandemie fundamenteel toegenomen. Cyberaanvallen, bijvoorbeeld, hebben aangetoond hoe kwetsbaar bedrijven en burgers zijn. Wij zijn daarom er vast van overtuigd dat het niet alleen nu, maar ook op de lange termijn belangrijk zal worden, Neem vroegtijdige waarschuwingssignalen serieus en besteed aandacht aan risicopreventie op alle niveaus. 

WB is goed voorbereid op noodsituaties en zeer vertrouwd met het onderwerp risicopreventie. Onlangs, heb je het team voor WB-risico Prevention preventie systemen uitgebreid met nieuwe partners. Welke competenties hebben de collega's ? 

Wamser: Wij hadden reeds specialisten aan boord waarvan wij niet eens wisten hoe crisis-getest zij waren. Via hun aanbevelingen en ons netwerk kwamen andere deskundigen aan boord. Een collega, bijvoorbeeld, was technisch manager voor de wederopbouw van de luchthaven in Taipei ten tijde van de vogelgriep. Een voormalig manager van Lufthansa was betrokken bij de meerdere dagen durende Terroristische aanslagin onder andere voor twee luxe hotels, in Mumbai. Leden van de bemanning woonden er ook. Net zoals een gezondheidscentrum specialisten op één plaats verzamelt, hebben wij expertise voor een grote verscheidenheid aan crises: Natuurrampen, massale stakingen, corruptie, pandemieën, terroristische aanslagen, ontvoeringen en oorlog.  

Aan wat voor opdrachten werkt WB Risk team op dit moment? Prevention Systeemteam up to date? 

Wamser: De gevallen zijn zeer verschillend, dus is het goed dat we professionals met zo'n brede expertise in het team hebben. Wij adviseren Bijvoorbeeld nu een Duitse klant, een nieuwe bedrijfsaktiviteit in Afrika en Azië. lanceert. Wij begeleiden het hele proces, van risicoanalyse tot risicopreventie en crisisbeheer. Op de luchthaven van Leipzig heeft tijdelijk een collega de functie van Corona Commissarisvervuld. Wij begeleiden zal bovendien MKB bedrijven bij, het weer opschalen van productie of distributie op internationale markten. In het geval van een andere klant ontbreken op zijn Indiase locatie certificering en verzekering voor een fabriek, ondanks andersluidende contracten. 

Dr. Wamser + Batra helpt al bijna 20 jaar Europese bedrijven bij het plannen, uitvoeren, controleren en optimaliseren van bedrijfsactiviteiten en -projecten in India. Aldaar hoort crisis- en noodbeheer in grotere mate dan in bijna elk ander land bij de realiteit van alledag. Wat zijn de risico's? 

Wamser: Het subcontinent heeft heel wat turbulentie of onberekenbaarheden in petto voor de dagelijkse zaken. Onder onze cliënten bevinden zich bedrijven die al maandenlang in staking zijn, waar de bevoorradingsketens zijn onderbroken of waar productiehallen zijn ingestort als gevolg van overstromingen. Ook de kwestie van corruptie is alomtegenwoordig. En nadat de Corona-situatie in Duitsland enigszins tot bedaren was gekomen, werd het in India weer echt dramatisch, vooral omdat ook enkele zieken besmet raakten met de gevaarlijke zwarte schimmel.  

Wij kunnen de methoden die in India in de praktijk zijn beproefd, overdragen op andere situaties. Alle kritieke gebeurtenissen kunnen eigenlijk met dezelfde methode worden aangepakt. 

Op 11. Maart 2020 verklaarde heeft de Wereldgezondheidsorganisatie SARS-CoV-2 tot pandemie. Hoe hebt u, als ondernemer die in India werkt, het begin van de crisis ervaren? 

Wamser: In februari 2020, toen het in Duitsland nog volledig werd onderschat, wat ons te wachten stond met Corona, heeft de eerste crisisvergadering binnen ons bedrijf al plaatsgevonden. Onze experts, die zeer ervaren zijn met de meest diverse KRampen zeer goed , hebben ons vroegtijdig gewaarschuwdzeer vroegdat er iets op ons afkomt. We hebben op dat moment onmiddellijk intern maatregelen genomen die gevolgen hebben gehad voor delen van ons personeelsbestand. In het begin stootten we eerder op voor onbegrip botstemaar later bleken deze ingrepen binnen andere bedrijven vaak Bedrijven state of the art te worden gezien bijvoorbeeld, AHM (Afstand, Hygiene, Masker) regels en kantoor aan huis. De Collega's ervoeren het aanvankelijk als bangmakerij, echter toen het echt "losging" bleken wij al goed voorbereid. 

Hoe zag het eruit met je klanten in India uittoen het echt losging? 

Wamser: Dat was het kantelpunt. De bedrijven Bedrijven waren nog steeds zelfs niet voorbereid. Toeleveringsketens stortten in, projecten werden uitgesteld. Dat washet moment waarop we besloten dat wij dedat we pandemie protocollendie we voor ons bedrijf hadden ontwikkeld, ook voor anderen kunnen uitvoeren. In India, maar ook in Duitsland, voor het MKB, gemeenten en zelfs voetbalclubs. En dat we onze jarenlange ervaring met WB Risk Prevention prevention systems in een bredere markt kunnen inzetten. Daarom hebben wij onlangs ons team versterkt en beschikken wij nu over de nodige deskundigheid voor een breed scala van crises en noodsituatiesongeacht de branche of locatie.