Volker Klosowski

Volker Klosowski is al 25 jaar actief op het gebied van technische keuring en certificatie, waarvan 20 jaar in nationale en internationale bestuurs- en toezichthoudende functies, het meest recent als lid van de raad van bestuur van TÜV Rheinland AG.

Naast zijn voltijdse professionele activiteiten was Volker Klosowski van 1991 tot 2014 een erkend en benoemd deskundige in verschillende nationale en internationale regelgevende organen, bv. lid van de Commissie voor zware ongevallen (2000-2005) en de Commissie voor de veiligheid van installaties en haar werkgroepen (2005-2014).  

Hij is een van de toonaangevende deskundigen voor alle uitdagingen in verband met de analyse van het risicopotentieel, preventieve werkzaamheden bij de vorming en verdere ontwikkeling van een veiligheidsgerichte organisatie en de planning van technische maatregelen en concepten met de juridisch correcte uitvoering van de desbetreffende voorschriften. 

Volker Klosowski werd bijvoorbeeld ingezet tijdens pandemieën (o.a. vogelgriep) in Azië. Sinds 2009 is hij betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van organisatorische concepten en technische instrumenten ter bestrijding van epidemieën voor Aziatische bedrijven en overheidsinstellingen (zoals de Taiwanese douane op de internationale luchthaven van Taipei). 

Momenteel stelt hij zijn ervaring ter beschikking van Duitse KMO's die voor hun internationale vestigingen pragmatisch passende concepten moeten ontwikkelen om hun productie of verkoop voor de respectieve groeimarkt op te voeren.

Bijdragen van Volker Klosowski:

Ervaring Volker Klosowski Kunstmatige Intelligentie

Crisiscommunicatie in een grote stad

WB Risk Prevention Systems stelt zich voor: Volker Klosowski in een interview
Volker Klosowski is een specialist in technische testen en certificatie. De afgestudeerde ingenieur heeft ervaring opgedaan met risicopreventie en het beheer van noodsituaties in een breed scala van industrieën. Als lid van internationale commissies hield hij zich bezig met incidenten en de veiligheid van installaties.

Klokkenluider megafoon geruchten

Klokkenluider - crisismodus in het bedrijf

Personeel - Corruptie - Gemba Walk
Iedereen zal het wel eens hebben meegemaakt - als werknemer of als werkgever - de reis samen duurt niet altijd een leven lang. De omstandigheden kunnen verschillend zijn en het loopt niet altijd vreedzaam af. Maar als er plotseling beschuldigingen opduiken die, in het ergste geval, kunnen leiden tot juridische...