Klokkenluider - crisismodus in het bedrijf

Klokkenluider megafoon geruchten
Iedereen zal het wel eens hebben meegemaakt - als werknemer of als werkgever - de reis samen duurt niet altijd een leven lang. Soms ga je uit elkaar op goede voorwaarden, soms op slechte voorwaarden. De omstandigheden kunnen verschillend zijn en het loopt niet altijd vreedzaam af. Maar als een klokkenluider plotseling opduikt met beschuldigingen die in het ergste geval juridische gevolgen kunnen hebben, moet actie worden ondernomen.

Ook al is het in Europa vrij ongebruikelijk, dergelijke ontwikkelingen kunnen zich op elk moment voordoen. Maar er zijn ook landen waar dit gedrag deel uitmaakt van de cultuur en veel voorkomt. Het gaat om de eigen reputatie, die men in de maatschappij zou willen herstellen. 

(Valse) beschuldigingen kunnen ook elders aan het licht komen en niet alleen van ex-werknemers. Ex-zakenpartners met wie men niet langer wil samenwerken en die dus een groot verlies lijden of concurrenten die het marktleiderschap willen veiligstellen - er zijn de meest uiteenlopende redenen om een onderneming schade te willen berokkenen.  

Hoe kun je dat vaststellen? Hier volgen enkele voorbeelden uit de praktijk:  

 • Een voormalige werknemer wil zijn reputatie in het bedrijf herstellen nadat hij is ontslagen en beschuldigt de directie van misbruik van bedrijfseigendommen en diefstal.
  De directie wordt bedreigd met strafrechtelijke vervolging en dienovereenkomstig onderzoek.
 • Een voormalige boekhoudkundig medewerker beschuldigt zijn werkgever van belastingontduiking en niet-naleving van de regels.  
  Het bedrijf wordt geconfronteerd met juridische gevolgen.
 • Een van de grootste concurrenten wil zijn marktpositie versterken en verspreidt geruchten via diverse kanalen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd steekpenningen te hebben betaald om overheidsopdrachten in de wacht te slepen.
  Er is een dreiging van vervolging en gevangenisstraffen. 
 • Een zakenpartner die niet langer tevreden is over de samenwerking en zijn zin niet kon krijgen bij onderhandelingen over nieuwe voorwaarden zet de onderneming onder druk met valse verklaringen en probeert zo zijn eigen wil op te leggen.  
Voorkom negatieve reputatie door klokkenluiders

Er zijn twee belangrijke regels voor benadeelde partijen: de beschuldigingen mogen niet worden genegeerd, noch mag men in paniek raken. Beschuldigingen en vooral de bronnen waaruit zij voortkomen, moeten op juistheid en motivering worden gecontroleerd voordat management, personeel enz. gek worden gemaakt. De repercussies daarvan kunnen in het ergste geval leiden tot reputatieschade of andere negatieve gevolgen. Wie wil er immers werken met of voor een bedrijf dat er regelmatig van wordt beschuldigd steekpenningen te betalen of zich ongepast te gedragen tegenover werknemers? De regel is dus: blijf kalm en controleer de beschuldigingen of laat ze controleren, zodat eventuele zwakke punten zo snel mogelijk kunnen worden weggewerkt. 

Het wordt bijzonder ernstig wanneer de beschuldigingen uit verschillende bronnen komen. Een ex-werknemer ventileert zijn frustratie - dat is iets waar een bedrijf achter kan staan. Als dezelfde beschuldigingen echter van anderen komen, misschien zelfs van uw eigen management, moet u de situatie ernstig nemen, de processen herzien en, indien nodig, de schuldigen opsporen en passende maatregelen nemen. 

Identificeer achtergronden en pas geleerde lessen toe

Zelfs als een bedrijf in crisismodus raakt door het opduiken van een klokkenluider en ad hoc reageert op beschuldigingen, moeten er consequenties op lange termijn uit de situatie worden getrokken. In het beste geval wordt bevestigd dat er geen hiaten zijn in de processen en dat alles vlot verloopt. Maar hoe kon het gebeuren dat de beschuldigingen in de eerste plaats niet uitkwamen?  

Al te soepele procesvoorschriften binnen de onderneming die ruimte laten voor dergelijke aantijgingen en ze waar doen lijken, moeten bijvoorbeeld onmiddellijk worden aangepast.

U kunt hier meer te weten komen over onze mogelijke aanpak:

Heb je de zaak al afgehandeld?

Test uzelf en uw bedrijf: Kunt u de volgende vragen met "ja" beantwoorden?

 • U hebt uw voelsprieten al uitgezet en wordt op de hoogte gehouden zodra er nieuwe informatie over uw bedrijf bekend wordt?

 • Beschikt u over een noodplan dat rekening houdt met onverwachte reacties van (voormalige) werknemers en dat op elk moment kan worden gebruikt?

 • U bent in het verleden geconfronteerd met aantijgingen en heeft u eventuele zwakke punten die de geruchtenmolen in de hand werken geoptimaliseerd?