Toekomst

Toekomstmodellen

Risicopreventie betekent zich niet alleen voorbereiden op het bekende, maar ook vooruitkijken naar de toekomst.
Hiermee verwijzen wij naar drie - vanuit ons oogpunt - interessante onderwerpen:

Geleerde lessen

Uitwisseling met anderen en overdracht van de ervaring van anderen aan mezelf

Duurzame modellen voor de toekomst

 • Hoe kan ik de positieve effecten behouden?
 • Hoe kan ik positieve effecten versterken?
 • Is er Kansennieuwe mogelijkheden die ik wil en kan gebruiken?
 • Hoe verandert dit mijn strategie?
 • Sociaal
 • Sociaal
 • Cultureel
 • Politiek
 • Geopolitiek / Mega-Trends
 • Juridisch (bv. bouwrecht)
 • Economisch
 • Technologisch
 • Hoe zal de wereld of mijn omgeving (mijn cliënten, mijn burgers, enz.) veranderen ten gevolge van het ervaren risico of de gemaakte crisis?
 • Hoe moet ik strategisch reageren?