Toekomstmodellen

Risicopreventie betekent niet alleen voorbereiding op het bekende. Naar de toekomst kijken is ook van cruciaal belang voor duurzame bedrijfsontwikkeling.

De wereld(economie) is voortdurend in beweging: nieuwe technologieën, trends en ook wettelijke voorschriften die van invloed zijn op elke afzonderlijke onderneming, organisatie of instantie (bijv. de Wet betreffende de verplichtingen inzake toeleveringsketens).

U kunt ofwel deze effecten op u af laten komen en handelen als ze al (negatief) van invloed zijn geweest op de onderneming (= Crisismanagement). Of men gaat om met de veranderingen en ontwikkelt het bedrijf, de organisatiestructuur, de produkten, enz. dienovereenkomstig, zodat men het gevaar van een botsing kan vermijden of althans sterk beperken.

Toekomstige modellen:

Kan ik vandaag reeds ontwikkelingen voorspellen waarop ik mij kan of moet voorbereiden?

- sociaal
- cultureel
- politiek

Hoe kan ik mijn toekomstige omgeving modelleren?