Toekomstmodellen

Toekomstmodellen

Risicopreventie betekent niet alleen voorbereiding op het bekende. Naar de toekomst kijken is ook van cruciaal belang voor duurzame bedrijfsontwikkeling.

Toekomstige modellen

Ervaringen gebruiken om kritieke situaties in de toekomst te vermijden is even belangrijk als de uitwisseling met anderen die soortgelijke of zelfs dezelfde ervaringen hebben meegemaakt. 

We kennen allemaal "rijden met vooruitziende blik" van de rijschool - iets soortgelijks geldt voor bedrijfsstrategie of organisatiestrategie. Welke ontwikkelingen worden voor de komende 2 jaar verwacht? Welke risico's kan dit met zich meebrengen en hoe kunnen eventuele kritieke situaties in een noodsituatie worden voorkomen of ingedamd?  

Tegelijkertijd is de wereld(economie) voortdurend in beweging: nieuwe technologieën, trends en ook wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de Wet betreffende de verplichtingen inzake toeleveringsketens), die gevolgen heeft voor elke onderneming, organisatie en autoriteit. 

U kunt deze effecten op u af laten komen en handelen als ze het bedrijf al (negatief) hebben beïnvloed (Crisismanagement team). Of men gaat om met de veranderingen en ontwikkelt het bedrijf, de organisatiestructuur, de produkten, enz. dienovereenkomstig, zodat men het gevaar van een botsing kan vermijden of althans sterk beperken.

Toekomstige modellen:

Lessons Learned

 • Gedigitaliseerd ICS
  Indicator systemen
 • Herschikking
  Toekenning van duidelijke verantwoordelijkheden
  Verantwoordelijkheden
 • Toewijzing van de nodige middelen

Uitwisseling met derden

Duurzame modellen voor de toekomst

 • Hoe kan ik positieve effecten behouden?
 • Hoe kan ik positieve effecten versterken?
 • Zijn er kansen en nieuwe mogelijkheden die ik kan en wil benutten?
 • Hoe verandert mijn strategie?
 • Zal de wereld of mijn omgeving (klanten, bevolking, enz.) veranderen ten gevolge van het risico of de crisis?
 • Hoe moet ik strategisch reageren op de veranderingen?
 • Sociaal
  Sociaal
  Cultureel
  Politiek
 • Geopolitiek / Megatrends
 • Juridisch (bv. bouwrecht)
 • Economisch
 • Technologisch

Onze diensten:

Samen werken we individuele oplossingen uit die bij u passen, rekening houdend met uw behoeften en vereisten. Schrijf ons een Bericht of bel ons gewoon op: +49 234 9041836-30