Afdruk

Informatie overeenkomstig § 18 lid 2 Medienstaatsvertrag

Dr. Wamser + Batra GmbH
Dr. Johannes Wamser & Mike D. Batra
Bergweg 152
44791 Bochum
Duitsland

Vertegenwoordigd door: Dr. Johannes Wamser & Mike D. Batra

Neem contact op met:
Telefoon: 0234 90418360
Fax: 0234 90418369
E-mail:

Vat-ID: DE814852888

Disclaimer

Verantwoordelijkheid voor links:
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte sites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden werden op het tijdstip van het linken niet vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
De inhoud van onze pagina's werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 par. 1 TMG (Duitse Telemedia Wet) en algemene wetten. Volgens § 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete schending. Indien wij kennis krijgen van dergelijke schendingen, zullen wij de inhoud in kwestie onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis nemen van een schending van het auteursrecht, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen. Bij het bekend worden van eventuele inbreuken zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.