Risicopreventie: Profylaxe

Risicopreventie: Profylaxe

Technische maatregelen
Organisatorische maatregelen

Afhankelijk van de omvang van het risico en de organisatorische eisen moet een risico-organisatie of risicomanagementstructuur worden gepland en toegepast.

Het identificeren van de mogelijke oplossingen of het noodzakelijke gedrag.

 • Identificatie van reeds aanwezige specialisten voor nood- en crisisinterventie
 • Noodgevallen organigram
 • Opleiding, bewustmaking en training van de deelnemers (certificering)
 • Handboek, voorschriften, checklists

Regelmatige training en rampenoefeningen (aangekondigd en onaangekondigd).

Aanpassing van noodplannen, checklist en procedures wanneer de relevante randvoorwaarden veranderen.

Voortdurende actualisatie en vernieuwing van de opleidingen om de 2 à 3 jaar.

Coördinatie en training van de samenwerking met hulpdiensten, politie, brandweer, enz. 

Communicatieve maatregelen

Communicatie binnen het bedrijf of instelling, enz. op alle niveaus.

 • Communicatieplannen
   Verantwoordelijkheden
   Inhoud en regels
 • Externe hotline
 • Feedback
 • Terugkoppeling
Financiële maatregelen
 • Intern controlesysteem (ICS) in de dagelijkse operaties
  Proces geïntegreerde controles
  Strikte scheiding van functies
  Segregation of Duties (SoD)

 • ICS als toezichts- en controleorgaan
  Toezicht (kerncijfers, red flags, waarschuwingen)
  KPI-systeem (structuur, aanpassing, waardering)

 • Interne audit
  – 
  Objectief en onafhankelijk adviesorgaan
Maatregelen op het gebied van informatietechnologie (IT)
Wettelijke en bestuurlijke maatregelen
Onderzoek van het effect van de maatregelen
Onderzoek van mogelijke meervoudige foutenbronnen