Dr. Johannes Wamser

Dr. Johannes Wamser werkt al 20 jaar als crisismanager in India en elders en is gespecialiseerd in complexe projecten, schijnbaar onoplosbare uitdagingen en crisis- en veranderingsmanagement. Als directeur en medeoprichter van de Dr. Wamser + Batra Groep Hij houdt zich vooral bezig met turnaroundprojecten of Europese bedrijven die in moeilijkheden zijn geraakt door onvoorziene of ongewenste & verstorende externe factoren.

Zijn risico-ervaringen komen voort uit projecten waarbij onmiddellijk moest worden ingegrepen of waarbij het overleven van bedrijven of mensen onmiddellijk in gevaar was. Enkele voorbeelden: Stakingen, conflicten tussen aandeelhouders, werkgevers & werknemers, afdelingen, identificatie van Overtredingenonderhandelingen met autoriteiten, identificatie van organisatorische zwakheden, bemiddeling als afgezant, Hoofd van een Corona Task Force van een Noordrijn-Westfaalse gemeente, hoofd van een Vaccinatiecampagne in Noordrijn-Westfalen, medewerkers bij diverse gemeentelijke bedrijven (nutsbedrijven / netbeheerders) bij de voorbereiding van de mogelijk gastekort, effecten van de Russische invasie van Oekraïne, verhogen seksuele intimidatie in bedrijven, toenemende neiging tot geweld op evenementen, Klokkenluiderssystemen in zowel particuliere als openbare bedrijven, enz.

Bijdragen van Dr. Johannes Wamser

Taakgroep immunisatie Stad Bochum

Covid-19 Bewustmakingscampagne van de stad Bochum "Wattenscheid tegen Corona".

Gemeente - Gemba Walk - Communicatie - Casestudie
WB Risicopreventiesystemen ondersteunde de taskforce van de stad Bochum om de immunisatiedekking en de preventieve gezondheidszorg te versterken.

Bedrijven worden meer risicomijdend

WB Risk Prevention Systems stelt zich voor: Interview met Dr Johannes Wamser
Met risicopreventiesystemen ondersteunt WB het beheer van crises en noodsituaties, naast pandemieën, zoals corruptie, massale stakingen, natuurrampen en terroristische aanslagen. Dr. Johannes Wamser over risico's in het dagelijkse bedrijfsleven, buiten de gebaande paden denken en een team dat op crises is getest.

Personeelsstaking India Geschillen

Personeelsstaking leidt tot geschillen

Staking - Werknemers - India - Unie
Het is niet altijd mogelijk om een staking van werknemers in het eigen bedrijf te vermijden. Ook grieven en misverstanden kunnen hiertoe leiden. Maar ook de invloed van personen van buitenaf. In dit geval, ontwikkelde de staking zijn eigen dynamiek...

Interview Bochum Marketing Risicopreventie Beheer van noodsituaties

Het mag niet zo zijn dat beslissingen vanwege angst wel of niet worden genomen.

Bochum Marketing GmbH: Interview met Dr. Johannes Wamser
Vooral in samenwerking met gemeenten gaat crisisbeheersing altijd over een cultuurverandering in het bestuur...

Dochterondernemingen Risico India

De Indiase dochteronderneming streeft haar eigen belangen na

India - Naleving - Corruptie - Herstructurering
De Europese moedermaatschappij van een onderneming in de sector machinebouw en voertuigproduktie merkt bij toeval dat het management in India niet handelt in overeenstemming met de belangen van de moedermaatschappij. Er wordt een onderzoek ingesteld naar overtredingen, corruptie...