Duurzaamheid

Risicopreventie

Een duurzame, wendbare bedrijfsstrategie is de basisvoorwaarde voor succes op lange termijn.

Waarom duurzaamheid?

De meeste mensen zien risico's en crises als acute noodsituaties waarop ad hoc moet worden gereageerd. En die alleen worden behandeld als ze zich daadwerkelijk voordoen. Met de hulp van de Risicopreventie veel risico's kunnen van tevoren worden onderkend en mogelijke gevolgen kunnen worden ingedamd. Om op lange termijn succesvol te zijn en niet door risico's en crisissen te worden beperkt, is echter een vooruitziende, open en ook creatieve blik nodig die verder reikt dan de eigen horizon.

Een "blik in de toekomst" waarbij rekening wordt gehouden met onze eigen ervaringen, maar ook met de bevindingen van andere sectoren, landen en onderzoek. Rekening houdend met wereldwijde ontwikkelingen en ook met de samenleving.

 

Wat is een deel van duurzaamheid?

Deze omvatten drie gebieden: