Risicopreventie

Risicopreventie

Wij zien risico als het product van de waarschijnlijkheid dat een ongewenste - ontwrichtende of schadelijke - gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen die daaruit voortvloeien.
Risicopreventie Preventieplannen Noodplan Checklists

We onderscheiden bewust risico van gevaar. Een eenvoudig voorbeeld: een krokodil kan gevaarlijk zijn - maar in een dierentuin achter tralies vormt het dier geen risico.

In tegenstelling tot de plotseling en onverwacht optredende gebeurtenissen (Crisismanagement team), willen wij het mogelijk intreden van een risico op lange termijn zo berekenbaar mogelijk maken.

De beperking van latente dreiging, dus risico preventie, werd in het verleden vaak alleen gezien als een verplicht nummertje voor kritische infrastructuurvoorzieningen zoals kerncentrales of voor producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen (b.v. chloorelektrolyse-installaties in de chemische industrie). Maar ook voor afzonderlijke gebieden met een bijzonder grote kwetsbaarheid, zoals veiligheidscontroles in de luchtvaart. Passende technische en organisatorische oplossingen en procedures werden ontwikkeld, getraind en ingezet.

Gebeurtenissen zoals terroristische aanslagen, cyberaanvallen, maar ook pandemieën, waarmee we momenteel worden geconfronteerd, maken ons ervan bewust dat we ons in een voortdurend en snel veranderende wereld bevinden waarin

 • Lokaal optredende (enkelvoudige) gebeurtenissen kunnen in zeer korte tijd een enorme impact hebben op elke organisatie, overheid, gemeente, onderneming en zelfs op elk eenmansbedrijf en of individu waar ook ter wereld.

  Voorbeeld: Een "longziekte op een plaatselijke weekmarkt in Wuhan" ontwikkelt zich tot een wereldwijde pandemie.

 • Technische vooruitgang kan niet alleen ten goede worden gebruikt, maar ook ten kwade.

  Voorbeeld: Als ik vroeger een bedrijf/instelling wilde ontwrichten, moest ik "analoog" over het hek klimmen om een bom te planten; tegenwoordig is een computervirus voldoende.

Wij zijn er vast van overtuigd dat het belangrijk is om op alle niveaus aan risicopreventie te doen, niet alleen nu, maar ook op de lange termijn.

Wij komen nu in actie om beproefde methoden over te dragen naar een andere, "nieuwe" toepassingswereld met mensen en bedrijven die nog geen ervaring hebben met risico's.

Risicopreventie

Technische maatregelen
Organisatorische maatregelen

Afhankelijk van de omvang van het risico en de organisatorische eisen moet een risico-organisatie of risicomanagementstructuur worden gepland en toegepast.

Het identificeren van de mogelijke oplossingen of het noodzakelijke gedrag.

 • Identificatie van reeds aanwezige specialisten voor nood- en crisisinterventie
 • Noodgevallen organigram
 • Opleiding, bewustmaking en training van de deelnemers (certificering)
 • Handboek, voorschriften, checklists

Regelmatige training en rampenoefeningen (aangekondigd en onaangekondigd).

Aanpassing van noodplannen, checklist en procedures wanneer de relevante randvoorwaarden veranderen.

Voortdurende actualisatie en vernieuwing van de opleidingen om de 2 à 3 jaar.

Coördinatie en training van de samenwerking met hulpdiensten, politie, brandweer, enz. 

Communicatieve maatregelen

Communicatie binnen het bedrijf of instelling, enz. op alle niveaus.

 • Communicatieplannen
   Verantwoordelijkheden
   Inhoud en regels
 • Externe hotline
 • Feedback
 • Terugkoppeling
Financiële maatregelen
 • Intern controlesysteem (ICS) in de dagelijkse operaties
  Proces geïntegreerde controles
  Strikte scheiding van functies
  Segregation of Duties (SoD)

 • ICS als toezichts- en controleorgaan
  Toezicht (kerncijfers, red flags, waarschuwingen)
  KPI-systeem (structuur, aanpassing, waardering)

 • Interne audit
  – 
  Objectief en onafhankelijk adviesorgaan
Maatregelen op het gebied van informatietechnologie (IT)
Wettelijke en bestuurlijke maatregelen
Onderzoek van het effect van de maatregelen
Onderzoek van mogelijke meervoudige foutenbronnen

Onze diensten:

De diensten vormen slechts een klein deel van ons spectrum. 

Samen werken we individuele oplossingen uit die bij u passen, rekening houdend met uw behoeften en vereisten. Schrijf ons een Bericht of bel ons gewoon op: +49 234 9041836-30