risicopreventie

Risico is het product van de waarschijnlijkheid dat een ongewenste - ontwrichtende of schadelijke - gebeurtenis zich voordoet en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

Risico's in kaart brengen en voorbereid zijn op de gevolgen

De beperking van latente dreigingIn het verleden werd dit beschouwd als een louter verplichte oefening voor kritieke infrastructuurvoorzieningen (bv. kerncentrales) of producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen (bv. chloorelektrolysefabrieken) of logistiek (bv. luchtvaart). Hier werden passende technische en organisatorische oplossingen en procedures uitgewerkt en overeenkomstige processen geoefend.

Gebeurtenissen zoals terroristische aanslagen, cyberaanvallen, maar ook pandemieën, inflatie of energietekorten, waarmee we momenteel worden geconfronteerd, maken ons bewust van het feit dat we ons in een voortdurend en snel veranderende wereld bevinden, waarin

  • Lokaal optredende (enkelvoudige) gebeurtenissen mogelijk in zeer korte tijd een enorme impact hebben op elke organisatie, overheid, gemeente, onderneming en zelfs op elk eenmansbedrijf en of individu waar ook ter wereld.
  • Technische vooruitgang niet (langer) alleen ten goede wordt ingezet, maar ook ten kwade.
  • Beslissingen van individuen (bijvoorbeeld een staatshoofd) kunnen onvoorspelbare gevolgen hebben voor de hele wereld.

ONZE DIENSTEN: