Risicopreventie

Risicopreventie

Wij zien Risico als het product van Waarschijnlijkheid van voorkomen van een ongewenste, want verontrustende of schadelijke, gebeurtenis en de Impactdie hieruit voortvloeit (= ernst van de schade bij het optreden van de gebeurtenis).
We onderscheiden bewust risico van gevaar. Een eenvoudig voorbeeld: een krokodil kan gevaarlijk zijn - maar in een dierentuin achter tralies vormt het dier geen risico.

In tegenstelling tot gebeurtenissen onder onzekerheid (= Crisismanagement), willen wij het optreden van een risico op lange termijn zo berekenbaar mogelijk maken.

In het verleden werd het thema "preventie van latent gevaar" (risicopreventie) beschouwd als een louter verplichte oefening voor kritische infrastructuurvoorzieningen zoals kerncentrales of voor producenten van bijzonder gevaarlijke stoffen, zoals chloorelektrolyse-installaties in de chemische industrie. Maar ook voor afzonderlijke gebieden met een bijzonder grote kwetsbaarheid, zoals veiligheidscontroles in het luchtverkeer. Passende technische en organisatorische oplossingen en procedures werden ontwikkeld en ingeoefend.

 

Gebeurtenissen zoals terroristische aanslagen, cyberaanvallen, maar ook pandemieën, waarmee we momenteel worden geconfronteerd, maken ons ervan bewust dat we ons in een voortdurend en snel veranderende wereld bevinden waarin

  • Lokale (individuele) gebeurtenissen kunnen in zeer korte tijd een enorme impact hebben op elke organisatie, overheid, gemeente, onderneming en zelfs op elk eenmansbedrijf en individu overal ter wereld.

    Voorbeeld: Een "longziekte op een plaatselijke weekmarkt in Wuhan" ontwikkelt zich tot een wereldwijde pandemie.

  • Technische vooruitgang kan niet alleen ten goede worden gebruikt, maar ook ten kwade.

    Voorbeeld: Als ik vroeger een bedrijf/instelling wilde ontwrichten, moest ik over het hek "analoog" klimmen om een bom te planten; tegenwoordig is een computervirus voldoende.

Wij zijn er vast van overtuigd dat het belangrijk is om op alle niveaus aan risicopreventie te doen, niet alleen nu, maar ook op de lange termijn.

Wij stappen nu op om beproefde methoden over te dragen naar een andere, "nieuwe" toepassingswereld met mensen en bedrijven die geen ervaring hebben met risico's.