Geen computer kan vele jaren van persoonlijke ervaring vervangen

Ervaring Volker Klosowski Kunstmatige Intelligentie
Volker Klosowski is een specialist in technische testen en certificatie. De afgestudeerde ingenieur heeft ervaring opgedaan met risicopreventie en het beheer van noodsituaties in een breed scala van industrieën. Als lid van internationale commissies hield hij zich bezig met incidenten en de veiligheid van installaties.

U hebt bijna 25 jaar in managementfuncties bij TÜV Nord en TÜV Rheinland gewerkt. Wat waren de belangrijkste lessen die u hebt geleerd voor uw huidige rol in het WB-team voor risicopreventiesystemen? 

Volker Klosowski: Je moet leren van je fouten en nooit te beroerd zijn om erover te praten. In uitwisselingen met mensen die het meestal slimmer aanpakken dan jij, moet je zoeken naar oplossingen om een betere toekomst te creëren. Je hebt goede instincten nodig om de juiste teams samen te stellen en je moet de individuen laten praten over wat zij hebben geleerd. Hieruit leid je uiteindelijk bindende acties af. De resultaten moeten meetbaar zijn in kerncijfers en dus verifieerbaar. Aan het eind van het proces weet u precies of het afgesproken doel is bereikt. Ten slotte vormen vertrouwen en optimisme de basis voor succesvol risicobeheer. 

In het WB-team voor risicopreventiesystemen kunnen alle partners terugblikken op tientallen jaren ervaring met crises. Maar iedereen brengt ook een zekere specialisatie naar de tafel. Waar richt je je op? 

Klosowski:Mijn focus ligt op de systemische aanpak. Ik ben zeer sterk in analyse, structurering en beheersing van complexiteit, alsmede benchmarking ten opzichte van vergelijkbare situaties en systemen. En dan gaat het over een andere kracht: aanvallen. Ik ben een voorstander van de 80 procent benadering als het gaat om implementatie. Ik wil niet analytisch en wetenschappelijk werken tot ik op een bepaald moment van 80 procent 96 procent kan maken. Op dat moment is de crisis misschien niet meer beheersbaar. 

De meeste Duitse ondernemers hebben voor het eerst een pandemie meegemaakt. Wat is een belangrijke bevinding voor u 18 maanden nadat het begon? 

Klosowski: Bij de pandemie hebben we veel te laat erkend dat het een pandemie was. We hadden toen maar weinig tijd om tegenmaatregelen te nemen. Dat is wat preventie zo waardevol maakt. U moet risicoscenario's hebben doorlopen om voorbereid te zijn op een noodsituatie. Het is net als zeilen. U moet alle manoeuvres, zoals overstag gaan en gijpen, beheersen en voortdurend discipline aan boord hebben om vervolgens zelfs in een storm veilig te kunnen zeilen.  

Wat is de grootste crisis die u tot nu toe heeft moeten doorstaan? 

Klosowski: Ten eerste: ik hou helemaal niet van de term crisis omdat hij zo'n negatieve connotatie heeft. Elke uitdaging die wij overwonnen hebben, en die wij ooit met de term crisis omschreven hebben, maakt ons sterker, emotioneel stabieler en meer tevreden. Ik herinner mij nog heel goed het dodelijk ongeval van een vrachtwagenchauffeur die een druktank had gevuld en daarbij een fout had gemaakt. De tank ontplofte, waarbij de bestuurder om het leven kwam. Als jonge ingenieur bij de TÜV moest ik dit ongeval onderzoeken. Ik mocht toen een reeks regels schrijven, producten ontwikkelen met internationale bedrijven uit de gasindustrie, opleidingen opzetten, managementprocessen definiëren om mensen te kwalificeren door middel van technologie, zuivere communicatie en een hogere mate van verantwoordelijkheid, en ervoor zorgen dat dergelijke ongevallen zich niet meer voordoen door middel van een zuivere specificatie van de processen. 

In tegenstelling tot ons in Duitsland hebt u in 2009 in Taiwan al een pandemie met vogelgriep meegemaakt en was u betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van organisatorische concepten en technische instrumenten. 

Klosowski: De Taiwanese douane was destijds een certificeringsklant van TÜV, die ik als verantwoordelijk bestuurslid bezocht. Ons gesprek ging ook over de uitdaging om tijdens de vogelgriep systematisch toezicht te houden op het binnenkomen en verlaten van de internationale luchthaven. Op de beurs in Frankfurt had de TÜV eerder als gimmick camera's opgesteld, waarmee via infrarood de temperatuur kon worden gemeten. Vandaag weet iedereen dit, toen was het een innovatie. Vervolgens hebben wij deze technologie voor het eerst wereldwijd gebruikt voor continue temperatuurmeting op de luchthaven. Het laat ook zien dat het altijd helpt om buiten de kaders te denken. 

U bent lid geweest van internationale politieke instanties, zoals de Störfall-Kommission (SFK) en de Kommission für Anlagensicherheit (KAS). Hoe is deze ervaring waardevol voor het Risk Prevention Systems Team?  

Klosowski: Met de verandering van de algemene veiligheidsfilosofie is de aandacht van de Commissie voor de veiligheid van planten verschoven naar het onderwerp preventie. Bijgevolg hebben wij grotere werkingsmechanismen geanalyseerd dan in het geval van zuivere incidenten. Ik was in staat deze evolutionaire verandering mee te maken en ook mee vorm te geven. Bovenal leerde ik over de verschillende methoden die de verschillende industrieën gebruiken om met risico's en veiligheid om te gaan. De chemische industrie, bijvoorbeeld, werkt anders dan de landbouw. Wanneer een boer bijvoorbeeld op zijn boerderij werkt met een biogasinstallatie, weet hij niet eens dat hij zichzelf in een hoger risico kan brengen dan wanneer hij een raffinaderij bezoekt. De boer zou de raffinaderij echter als veel gevaarlijker bestempelen dan zijn biogasinstallatie. De technische beoordeling van beide systemen kan vergelijkbaar zijn, maar de mens is vaak de bepalende factor voor de waarschijnlijkheid dat zich een ongeval voordoet. 

U bent al bijna zes jaar bij Dr. Wamser + Batra. Wat zijn uw huidige projecten in het WB-team voor risicopreventiesystemen? 

Klosowski: In India verkeren ondernemers momenteel in de risico- of crisismodus, maar zijn zij ervan overtuigd dat de markt grote kansen biedt. Crisis modus zegt weg uit India. Maar de strategie modus beveelt aan om te blijven. In dit conflict ben ik nu de sparringpartner voor sommige ondernemers om risico's en kansen af te wegen. Dit is ook een vorm van risicopreventie, wat volgens mij de grootste uitdaging is voor managers. Als topmanagementvaardigheid volstaat het niet langer om het gebruik van financiële ratio's onder de knie te krijgen. De complexiteit van het kader en de randvoorwaarden is aanzienlijk toegenomen in termen van kwantiteit, snelheid en dynamiek. 

WB is niet het enige bedrijf dat actief is op het gebied van risicopreventiesystemen. Hoe beoordeelt u de concurrentiesituatie en wat is het USP van uw team? 

Klosowski: Met WB Risk Prevention Systems zijn wij actief op een zeer jonge, sterk gefragmenteerde markt. Momenteel is de weide groot genoeg om alle koeien te voeden. Er is de melkkoe, de vleeskoe, de biologische koe...Wij zijn een zeer gespecialiseerde nicheaanbieder. Iedereen in het team heeft aantoonbaar en persoonlijk zeer verschillende crises en risicosituaties meegemaakt. Hieruit hebben wij levenservaring opgedaan en moed om het leven aan te kunnen. Wij delen de conclusies die wij hebben getrokken open en eerlijk met cliënten die om advies vragen. Wij zijn verenigd door een passie voor de thema's risicopreventie en beheer van noodsituaties en een grote nieuwsgierigheid naar hoe andere teamleden met één en hetzelfde onderwerp omgaan. Deze aanpak is uniek. 

Hoe zou u de essentie van het merk omschrijven? 

Klosowski: Wij voeren een eerlijke dialoog op ooghoogte, luisteren, begrijpen en kunnen ons verdiepen in een reeks ervaringen en daaruit eerste oplossingsideeën ontwikkelen. We zeggen niet hoe slecht het met de klant gaat. 

Als u methodologische bekwaamheid en ervaring tegen elkaar zou moeten afwegen, welk criterium draagt dan het meeste bij tot succes? 

Klosowski:De ervaringscurve is het belangrijkst, methodologische bekwaamheid kan worden aangeleerd. Ik zou de criteria wegen met 70 tot 30 procent. Methodologische bekwaamheid kan ook door de computer worden beheerst. Ik heb ook veel werk verricht op het gebied van kunstmatige intelligentie. IBM's Watson, bijvoorbeeld, kan managementaanbevelingen doen door de beschikbare gegevens en informatie sneller dan het menselijk brein te verwerken, te vertalen, te clusteren, te structureren, er logische draden van te maken, iets verder te berekenen en intredingsvoorspellingen met een bepaalde waarschijnlijkheid af te leiden. Uiteindelijk doet de computer een aanbeveling, maar laat het aan de manager over om al dan niet die weg in te slaan. Dat is waar ervaring om de hoek komt kijken, die geen computer kan vervangen. Alleen mensen kunnen dat inbrengen en dat is de waarde van WB Risico preventie systemen.