Na twee jaar Corona meteen door in de volgende crisis

Bedrijf Volgende crisis na Corona

De volgende crisis na Corona: Stijgende kosten van levensonderhoud en dreigende particuliere faillissementen - Een sociaal kruitvat ook voor bedrijven?

Waar ondernemers nu rekening mee kunnen houden om voorbereid te zijn op de gevolgen van hoge stressniveaus bij hun eigen personeel.
  • Collectieve trends als gevolg van externe invloeden: Een veranderde samenleving
  • Tekort aan geschoolde werknemers leidt tot hogere veiligheidsrisico's
  • Nieuwe perspectieven als kans voor bedrijven

De Russische inval in Oekraïne en alle gevolgen daarvan hebben een enorme impact op bedrijven. Ingestorte logistieke ketens en vooral exploderende energieprijzen brengen menig manager nu al aan de rand van de wanhoop.  

De pers maakt al melding van een mogelijke recessie in het komende jaar en de eerste bedrijven vragen faillissement aan. Ook de prognoses van de belangrijkste economische instituten zijn nogal somber en de ondernemingen maken zich zorgen over hun vermogen om te overleven. Bedrijfseconomische factoren zoals liquiditeit, levertijden, voorraden, debiteuren en crediteuren hebben de focus.  

Maar wat gebeurt er nog meer in bedrijven, misschien op plaatsen waar momenteel niet vaak aan gedacht wordt? Wat doet de huidige crisis met de werknemers en op welk gedrag kunnen verantwoordelijke managers rekenen? 

Collectieve trends als gevolg van extreme invloeden: Een veranderde samenleving

De laatste paar maanden hebben ons na de lange tijd van de corona-gerelateerde beperkingen weer meer vrijheid gebracht - zowel in de privé- als beroepsmatig. Werknemers keren (tenminste gedeeltelijk) weer terug in de bedrijven, vooral voor teamvergaderingen, evenementen en trainingen. Ook grote evenementen zoals concerten en sportwedstrijden vinden weer plaats zonder beperkingen en met volle publieke bezetting. Dit zorgt voor euforie: na twee jaar virtueel isolement kunnen we elkaar eindelijk weer zien, ontmoeten en nauwere contacten leggen dan met digitale formats mogelijk was in de afgelopen twee jaren . 

Gedragsproblemen door sociaal isolement?

Het gedrag van de mensen is veranderd door de pandemie en de beperkingen. Corona was een uitzonderlijke situatie en heeft geleid tot enorme sociale effecten. Niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook op het gedrag van volwassenen. 

Een groot deel van de bevolking werd gedwongen een lange periode in een beperkte ruimte en met beperkte persoonlijke en sociale contacten door te brengen en stond permanent bloot aan een enorme druk. De laatste jaren hebben duidelijke mentale sporen achtergelaten en hebben geleid tot een hoog stressniveau. Dit leidt op zijn beurt tot meer gedragsproblemen, een hoger agressiepotentieel en de gedeeltelijke Verlies van algemeen aanvaarde gedragsregels

Na twee jaar crisis komt de volgende crisis? Sociale spanningen en veiligheidsrisico's nemen toe.

Nu hebben de mensen slechts zes maanden de tijd gehad om adem te halen, totdat er misschien een nog grotere angst op hen afkomt:Zal men men zich nog steeds een warme woning kunnen veroorloven? De angst voor persoonlijk faillissement is voelbaar en dat raakt mensen. En omdat de bevolking zich al op een hoog stressniveau bevindt, moet worden aangenomen dat de bovengenoemde gedragsproblemen zich de komende maanden nog sterker zullen ontwikkelen. 

Mensen onder druk vormen een verhoogd risico

Mensen zullen onder mentale en financiële druk komen te staan. De koopkracht is misschien niet meer voldoende en de angst voor sociale achteruitgang zal toenemen. Daarom plannen sommige gemeenten (bijv. in Nederland) nu al een scenario van "sociale onrust". 

Ook het werkklimaat in bedrijven kan de komende maanden sterk verslechteren. Werknemers onder druk kunnen een bron van gevaar worden:  

Tekort aan geschoolde werknemers leidt tot hogere veiligheidsrisico's

Het verlies van ervaren, gekwalificeerde en opgeleide specialisten die de bedrijven in de loop van de pandemie hebben verlaten, leidt op verschillende plaatsen ook tot blijvende capaciteitsknelpunten en verhoogde stress voor het resterende personeel. Dit werd niet alleen gevoeld op plaatsen zoals de afhandeling op luchthavens tijdens het vakantieseizoen of in de horeca. Zo meldde bijvoorbeeld de Cranger Kermis, bedrijf de grootste volksfeesten in Duitslandeen enorm tekort aan arbeidskrachten. Er was niet alleen een gebrek aan bekwaam personeel voor het opzetten van de attracties, maar ook voor het geven van veiligheidsinstructies aan de bezoekers en het controleren van de veiligheidsmaatregelen. Dit verhoogt het risico op ongevallen voor de bezoekers, en kan in het ergste geval tot de dood leiden 

Ondernemend vormgeven aan de toekomst

Dit alles kan negatief klinken en de indruk wekken dat bedrijven zich moeten beschermen tegen radicaliserende werknemers.Maar dat is niet ons punt. Wij zien een kans, voor jou omje als de verantwoordelijke/euisterende/en zorgzame/ werkgever, te positioneren. Het is een goed moment om, met uw werknemerst samen te werken aan mogelijke ondersteunende maatregelen. Hoe kunt u uw werknemerst beschermen tegen de dreiging van persoonlijk faillissement? Enkele mogelijkheden waaraan bedrijven nu kunnen denken

Nieuwe perspectieven als kans voor bedrijven

De uitdagingen voor de ondernemer hebben voortdurend nieuwe facetten en vereisen een wendbaar risicomanagement dat preventief moet omgaan met de gevolgen van de huidige crises en de daarmee gepaard gaande sociale onrust in de onderneming. 

De pas opgerichte WB Risk Prevention Systems GmbH, die is ontstaan uit het marktsucces van een WB business unit is uitgegroeid tot een eigen bedrijf en biedt een team van deskundigen met bijzondere ervaring en perspectieven in hun rugzak en een zelfverzekerde, pragmatische aanpak gericht op oplossingen. Als strategische partners ondersteunen wij bedrijven en overheden bij risicopreventie en de ontwikkeling van strategisch risicobeheer, bij het overwinnen van crises en bij de ontwikkeling van een weerbare strategie voor de toekomst. 

Daarbij zien de Partners in deze consulting boutique huidige en toekomstige veranderingen niet als een gevaar, maar als een ondernemingskans binnen een voortdurend veranderende "nieuwe" wereld om te behoren tot degenen die de ontwikkeling niet alleen zullen ervaren, maar er ook vorm aan zullen geven.  

Heeft u vragen of wilt u meer weten over WB Risk Prevention Systems?

We kijken uit naar een uitwisseling met u. Schrijf ons een bericht of bel ons: +49 234 9041836-0.