Evacuatievluchten na omverwerpen regering

Vliegtuig evacuatie Nepal

Evacuatie bij rampenbestrijding - A Het omverwerpen van een regering gebeurt zelden vreedzaam en met instemming. Protesten, onrust en zelfs gewelddadige confrontaties zijn geen ongewone reacties.

Een door ons beleefd voorbeeld was de omverwerping van de Nepalese regering ofwel het afzetten van de koning, waarbij het land volledig van de buitenwereld werd afgesneden. Het plaatselijke communicatienetwerk, het grensoverschrijdende wegverkeer en het internationale luchtverkeer werden volledig stilgelegd.

Dit tijdelijke totale isolement van de Himalayastaat leidde tot onrust onder de bevolking en hield het zeer reële gevaar in van oproerige menigten, die dreigend werden door de ineenstorting van de rechtsorde.

Toen de situatie verder verslechterde, besloten Duitse touroperators op korte termijn de ongeveer 200 gestrande Duitse toeristen via de snelste weg veilig naar Duitsland terug te brengen. Zonder contacten, functionerende logistiek en communicatie waren de mensen op dit punt op zichzelf aangewezen.

Hallo, is daar iemand?

De crisisbeheersing richtte haar maatregelen op het zo snel mogelijk tot stand brengen van een veilige en betrouwbare communicatieverbinding naar en tussen de toeristen en de "buitenwereld". De voorbereidingen voor de organisatie van een evacuatievlucht naar Duitsland begonnen.

Op het hoofdkwartier van het crisisteam in Delhi, India, was de eerste stap het inventariseren van de getroffen mensen om er zeker van te zijn dat iedereen was geregistreerd. Daarna werden de mensen veilig ondergebracht op een centrale verzamelplaats in Kathmandu. Deze maatregel diende ook om het gevaar van de oproerige menigte tot een minimum te beperken. Terzelfder tijd werd de communicatieverbinding met Duitsland en Indië hersteld en werd de planning van de lohistiek gevorderd.

Het crisisbeheersingsteam nam de rol van centrale coördinator en verbindingspersoon tussen Nepal en Duitsland op zich. Dankzij de internationale banden en de jarenlange deskundigheid werd een gedetailleerd plan opgesteld om de noodsituatie ter plaatse op te lossen.

Operationele maatregelen: logistiek en evacuatie

Organisatorische maatregelen: Crisisteam

Communicatieve Maatregelen


Lessen uit het verleden: Wij leren van elke uitzonderlijke situatie

Na de voltooiing van een project wordt in principe altijd een resultatenanalyse uitgevoerd. Met de bevindingen - ongeacht of ze positief of negatief zijn - kunnen wij ons voorbereiden op komende gebeurtenissen en toekomstige beslissingen optimaliseren. Wij dragen oplossingscompetenties over aan een grote verscheidenheid van industrieën en passen ze daar toe. Op die manier stellen wij onze ervaring ook ter beschikking van toekomstige projecten.

Als centrale coördinator en projectmanager heeft Werner Hesse de organisatie van communicatie en logistiek over en maakte het zo voor velen mogelijk om veilig naar huis terug te keren.